Ing-Marie och Abbie

Ing-Marie och Abbie

Ing-Marie och Abbie

Ing-Marie Svärd – Meabbies Abbie ”Abbie”

Bruks spår: Ekl, SPH III
Lydnad: Klass III (gamla)
Utställning: SE UCH
Övrigt: MH