Drift & underhåll

Drift & underhåll är skötsel av vår fina klubbstuga, planer och parkering.
Se mer information under respektive flik.
Kontaktperson för drift & underhåll är:
Eva Tingström

Nya entrén på klubbstugan!

Nya entrén på klubbstugan!

Så här fin blev vår nya entré efter att fönstret blivit borttaget och dörrfodren blev satta på plats igen!