Kök

Alla våra inköp till köket sköts av Lena.
Det är viktigt att du hör av dig i god tid inför arrangemang så att hon har möjlighet att göra inköp efter behov.
Vill du hjälpa till i köket – kontakta Eva Tingström
Tack för din hjälp!