Lotta och Roffe

Lotta & Roffe

Lotta & Roffe

Lotta Axelsson & Tanspots Spy ”Roffe”

Bruks: spår Ekl
Lydnad: Ekl (gamla)
Övrigt: GK VALLH PR, MH