Medlemsförmåner

  

Kungsbacka BHK’s medlemmar erbjuds rabatt mot uppvisande av medlemskort på Hallands djursjukhus på Kabelgatan i Kungsbacka.
300:- för årlig vaccination, dvs DHPPi och Pi (400:- normalt pris)

10% på resterande profylaktiska behandlingar ex, ögonlysning, patellaintyg, pass, övriga vaccinationer som rabies mm, besiktning, kloklipp, avmaskning inför resa mm..