MH

Kontaktperson och styrelsens kontaktperson
Daniel Svensson

Under 2018 har vi planerat in två stycken MH i klubbens regi. Den 8 april och 9 september.
Välkomna!
Eventuellt lägger vi till fler MH om det visar sig att behov finns.
Hör gärna av er med önskemål.
Anmälan gör du på SBK tävling.

På klubben ordnar även collieklubben MH. Den 7 april och den 8 september.

Svenska Sennenklubben arrangerar BPH. Se deras hemsida.