SBK-nytt

Denna sidan kommer att innehålla nyheter från SBK centralt. Sidan kommer att innehålla nerladdningsbara dokument och lite sammanfattande texter. För att du skall kunna läsa filerna behöver du ha program för det.
Acrobat Reader hittar du här!

****************************************

Januari 2018
Uppdaterade medlemsvillkor med anledning av ny personuppgiftslag!
Medlemsvillkor i SBK

Utförlig info om nya personuppgiftslagen GDPR på SKK’s hemsida.
GDPR allmän information

Datainspektionens sida om GDPR
Dataskyddsförordningen GDPR

****************************************

Nyheter i SBK tävling
Tävlandes skyldighet att känna till regler.

SBK-info Juni 2017
SBK-info på SBK’s hemsida.

Maj 2017
Nya anmälningsavgifter – tävlingar och prov från och med 2017 eller hämta pdf här!

April 2017

Kongress 2017 – handlingar och protokoll

Mars 2017
Kongresshandlingar 2017 med FS-förslag, motioner, budget och mål
Övriga bilagor finner du på SBK’s hemsida.

Mars 2017
SBK’s dispens för träning och tävling 1mars-20 augusti


Mars 2017
Nya avgifter från och med 1 juli 2017

 

Mars 2017
SBK Förbundsstyrelses svar på SKK:s enkät med anledning av föreslagen organisationsförändring. Se svar och kommentarer i rött. Bilagan är också inskickad till SKK som komplettering till SBK Förbundsstyrelses svar på webbenkäten. Hämta och läs här!

 

Januari 2017 – regelrevidering – samtliga hundsporter inom SBK, SKK.
Info och nya lydnadsregler
SBK’s sida om lydnadsregler, medlemskap mm.
Övergångsregler

Bruksprov regler
Info-bruksregler
Anvisning för inmätning mm.
SBK’s sida om bruksregler.
Inmätning av hund – uppdaterad 02/01-17
Rasförteckning hinderhöjd och apportvikter
Regler för återbetalning

Rallylydnadsregler
Info-rallylydnad
SBK’s sida om rallylydnad

Patrullhundsregler
Info – patrullhund
SBK’s sida om bruksprov patrullhund

IPO Nordic Style regler
Info – IPO Nordic Style
SBK’s sida om IPO Nordic Style

SBK’s sida med anvisningar MV, MH MT/korning

Ansök om championat

****************************************

Januari 2017 – Material från SKK’s organisationsutredning
Svenska Brukshundklubben har mottagit bakgrundspromemoria samt dagsläge och förslag på åtgärder från Svenska Kennelklubbens organisationsutredning.
Dessa dokument finns att ta del här!
 Sista dag för inlämning av synpunkter till Svenska Kennelklubben är den 31 mars 2017 och förbundsstyrelsen kommer att återkomma med hur detta ska gå till inom Svenska Brukshundklubben.
Förbundsstyrelsen vill uppmana medlemmar att ta del av och sätta sig in i det mångsidiga materialet inför det kommande arbetet.
*************************

December 2016 – omorganisationsutredning SKK
Svenska Kennelklubben, SKK, beslutade på kongressen 2015 om en organisationsutredning gällande hela organisationen – Svenska Brukshundklubben, SBK, dess distrikts och lokalklubbar och alla special, ras och avelsklubbar/föreningar knutna till SKK inkluderade. Denna omorganisation kommer att få stora konsekvenser för SBK. All information finner du här!
I mitten av november 2016 kallades till informationsmöten landet runt. SBK’s Förbundsstyrelse, FS, har efter dessa informationsmöten gått igenom konsekvensbeskrivningar från deltagande arbetsgrupper och kommit fram till att SBK ej kan stödja detta förslag i nuvarande form. Fortsatta diskussioner kommer dock att föras med SKK.
Svenska Brukshundklubben har sedan tidigare tillsatt en egen arbetsgrupp med uppdrag att se över SBK:s organisation. SBK’s förbundsstyrelse har omformulerat denna arbetsgrupps uppdrag. Det nya uppdraget blir att ta fram ett förslag på SBK:s roll och framtid i en gemensam organisation. Läs mer om detta här!
SBK har en egen organisationskonferens inför kongressen där distrikt och rasklubbar deltar. Svenska Brukshundklubbens organisationskonferens 2017 äger rum den 28-29 januari 2017. Om den kan du läsa här!