09/17/13

Kallelse till medlemsmöte

Tyvärr kommer vår klubbtidning lite sent denna gång och därmed kommer inte kallelsen till medlemsmötet i tid. Därför publicerar vi kallelsen här. Den kan också hämtas för utskrift om du klickar här!

 

KALLELSE
MEDLEMSMÖTE – KUNGSBACKA BRUKSHUNDKLUBB
tisdagen den 15 oktober 2013, kl. 19.00 i klubbstugan
1 Mötet öppnas
2 Val av två justeringspersoner
3 Mötets utlysande
4 Fastställande av röstlängd
5 Anmälan av övriga frågor
6 Fastställande av dagordningen
7 Föregående medlemsmötesprotokoll
8 Skrivelser
9 Rapporter
9.1 Ekonomi
9.2 Styrelsen
9.3 Utbildning
9.4 Top
9.5 Agility
9.6 Rus
9.7 Tjänstehund
9.8 Övrig verksamhet
9.9 Distriktet
10 Speciella ärenden
11 Övriga frågor
12 Prisutdelning
13 Nästa möte
14 Mötet avslutas

 

I samarbete med

I samarbete med