Detta är vi

Tjänstehund sektorn: kontaktperson i styrelsen är Yvonne Lengfelt

Kungsbacka brukshundklubb är en av Västra distriktets mest aktiva klubbar inom Patrullhund.
Vi har en bred verksamhet och arrangerar både patrullhundutbildningar, patrullhundtävlingar och många av våra duktiga ekipage är mycket aktiva i sina förband.

Instruktörer:
Eva Söderlund
Johan Raihle
Richard Mörlid
Malin Liljesson

Tjänstehundsekipage:
Eva Söderlund & Ester
Johan Raihle & Viggen
Susanne Åkerborg & Uras
Susanne Vähäniitty & Ida

Hundbefäl i hemvärnet
Anita Lylykorpi