Utbildning försvarsmaktshund

Försvarsmaktshunden

• Har du god fysik? • Gillar du utmaningar? • Är du svensk medborgare och krigsplaceringsbar? • Är du mellan 18-50 år? • Har du en arbetsvillig hund? • Är du beredd att utbilda dig och din hund? • Är du intresserad av att bli placerad som soldat med din hund i Hemvärnets förband och delta i krigsförbands övningar?

Provet efter genomförd Försvarsmaktshundkurs är både spännande och omfattande och kallas Certifikatprov. Provet håller på i två dagar och du och din hund ska klara av: • Lydnad • Skottfasthet • Tillgänglighet • Patrullering med vind och ljud • Bevakningsprov • Spårprov • Bastjänst

Antagningskrav Utbildning av Försvarsmaktshund sker vid lokala brukshund-klubbar över hela landet. Speciellt utbildade instruktörer leder utbildningen och det är också dessa som avgör hundarnas lämp-lighet för utbildning. Hunden ska vara tillgänglig, arbetsvillig och ha förmåga att koppla av. Därutöver krävs att hunden är väder-tålig, skottfast och att den har godkänd status på höftleder och armbågar. Eftersom hunden ska verka tillsammans med personal i ett förband måste den också kunna hanteras av och samarbeta med främmande människor. Hundens lämplighet konstateras vid ett antagningsprov. Utöver ovanstående krävs att hunden är disponibel dvs. inte redan är tagen i anspråk som t. ex. räddningshund eller någon annan form av tjänstehund.

Elfsborgsgruppen