Sektorledning utbildning

Sektorledning:

Sammankallande: Christer Johansson

Medlemmar i utbildningssektionen:
Göran Lindqvist
Veronica Sjöström