Tisdagsträning

Tack för att ni ställer upp och gör det möjligt med våra organiserade träningar på tisdagar.
Tisdagsträningen startar tisdagen den 27/3-2018

Som klubbvärdar skall vi försöka uppmärksamma nya medlemmar som kommer och få dem att känna sig välkomna!

Vårterminen 18 tisdagsträningslista. Uppdaterad med instruktioner!
En dag är fortfarande obemannad. 
Listan skall också finns också på dörren i klubbstugan! Har du ingen kod skicka ett mail innan så skickar jag en tillfällig kod.
Vi har en knallpåk med skott i städskåpet. Pistolen finns hemma hos någon..

Tack allesammans!
Alf Oskarson