Tisdagsträning

Tack för att ni ställer upp och gör det möjligt med våra organiserade träningar på tisdagar.
Tisdagsträningen startar tisdagen den 11/9-2018

Som klubbvärdar skall vi försöka uppmärksamma nya medlemmar som kommer och få dem att känna sig välkomna!

Höstterminen 18 tisdagsträningslista. Med instruktioner!
En dag är fortfarande obemannad. 
Listan skall också finns också på dörren i klubbstugan! Har du ingen kod skicka ett mail innan så skickar jag en tillfällig kod.

Tider för skotträning på Kungsbacka BHK:
Tisdagar 18,30-19,00
Alla dagar: 14,00-15,00
* Publicera på klubbens Facebooksida att du tänker skotträna senast dagen innan!
* Förvissa dig om att de som är på klubben är medvetna om skotträningen innan du börjar.
* Vänd på skylten som hänger på anslagstavlan vid parkeringen, före och efter skotträningen.
* Förutom ovanstående kan skott förekomma vid Kungsbacka BHK’s evenemang, till exempel träningstävling. Dessa skall bokas i kalender och postas på klubbens Facebooksida precis som andra skottillfällen enligt ovan.

Tack allesammans!
Alf Oskarson