Utökad skotträning

Vi har på prov utökat möjligheten att skotträna sin hund. Skotträning får bedrivas alla dagar mellan kl.14.00 -15.00 samt tisdagar mellan kl.18.30 -19.00 året om.
Detta under förutsättning att det inte pågår någon annan planerad verksamhet och man måste ta hänsyn och förvissa sig om att ingen utsätts för skottlossning utan förvarning. Skylt som varnar skall sättas upp vid parkeringen.
Vid skottlossning vid annat tillfälle skall bokning i kalender ske.