GDPR

Här nedan kan du läsa hur vi, Kungsbacka Brukshundklubb och Svenska Brukshundklubben hanterar dina medlemsuppgifter enligt GDPR.

 

* Dina medlemsuppgifter lagras i SBK:s system ”Medlem online” och ”SBK tävling”.
* Vi på lokalnivå använder uppgifterna för att skicka kallelser och nyhetsbrev.
* Vi sparar dina uppgifter tills du inte längre vill ha det så.
* Du kan när som helst meddela att vi ska ändra uppgifter eller ta bort dig från vårt register.
* Vill du veta mer om dina lagrade uppgifter? Kontakta oss då på kontakt@kungsbackabhk.se
* Datainspektionen är tillsynsmyndighet i dessa frågor. Om du är missnöjd med hur vi hanterar dina uppgifter kan du kontakta dom.