Styrelse

Kungsbacka BHK styrelse 2017

Ordförande
Lena Corneliusson

Vice ordförande, RUS/DoU
Eva Tingström

Sekreterare
Carina Hart

Kassör
Catharina Rautelius

Ledamot utbildning
Therese ”Tessan” Dryva-Karlsson

Ledamot TOP
Linda Hafstrand

Ledamot agility
Lisbeth ”Mimmi” Hägg

Ledamot funktionär ToP/utb
Alf Oskarson

Ledamot rally
Solbritt Alfredsson

Suppleanter
Catrin Engström – tjänstehund
Åsa Snare – sponsor

Representanter i Västra Distriktet
Lisbeth Hägg
Lena Corneliusson

Valberedning
Annelie Lengfelt sammankallande
Göran Lindqvist ledamot
Eva-Britt Karlsson suppleant
Pernilla McMahon suppleant